Dôležité v účtovníctve

Sledujeme všetky dôležité zmeny vo všetkých hlavných témach oblasti účtovníctva. Nie je to len nevyhnutnosť k správnemu výkonu našich služieb, ale našim klientom to dáva možnosť využiť všetky dostupné možnosti legislatívy v prospech svojho podnikania.

 

NOVELA ZÁKONA O DPH

Obchodujete s partnermi v členských štátoch EÚ? Nové pravidlá vám môžu priniesť užitočné zjednodušenia. Harmonizujú sa aj pravidlá pri reťazových transakciách, ale čo to znamená práve pre vás? Prečo už CMR nestačí pre uplatnenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu? To všetko my dnes už vieme. … Čítajte viac…

Kedy sa vám oplatí externý účtovník?

Ste vo fáze, kedy riešite dilemu, či si na svoje účtovníctvo najmete externého účtovníka alebo dokonca vlastnú pracovnú silu? Cítite, že na účtovníctvo už nestačíte časovo vy ani nikto z vašich doterajších zamestnancov? Je vaše účtovníctvo zo dňa na deň náročnejšie kvôli rastu vášho podnikania? Pozrime sa na niekoľko úvah … Čítajte viac…

Ako sa vyhnúť chýbam pri fakturácii s DPH

Aby ste sa mohli minimalizovať riziko nákladných pokút, musíte poznať nie len povinné náležitosti faktúry, ale aj najčastejšie chyby fakturácie s DPH, ktorým je potrebné sa vyhnúť, no najmä to, ako vzniknuté chyby opraviť, keď už sa udejú v procese uplatňovania odpočtu dane z pridanej hodnoty. Kto je povinný vystaviť … Čítajte viac…

Zápis konečného užívateľa výhod do 31.12.2019

Blíži sa termín zápisu konečného užívateľa výhod. Tento zápis je do 31.12.2019 povinná vykonať každá  firma zapísaná do Obchodného registra, ktorá vznikla pred 1.11.2018. Ak ste si tento úkon ešte nedali urobiť u svojho právnika, môžeme Vám tento úkon urobiť my na základe splnomocnenia, ktoré je potrebné overiť u notára. … Čítajte viac…

Nadchádzajúce zmeny a “mikrodaňovník”

V blízkej dobe sa chystá v jednom rozsiahlom balíku množstvo legislatívnych zmien týkajúcich sa účtovníctva fyzických aj právnických osôb. Ste na ne pripravení? Takmer všetky oblasti účtovníctva Zmeny zasiahnu takmer do všetkých oblastí účtovníctva (odpisovanie majetku, výdavky uznané až po zaplatení, zaokrúhľovanie súm, preddavky na daň FO i PO, odpisovanie … Čítajte viac…

Aké budú vaše náklady na eKasu?

Koľko vás vyjde eKasa? Ako si vybrať z ponúkaných možností? V článku na známom portáli rozobrali niektoré veľmi dôležité detaily, ktoré je potrebné vedieť a zvládnuť pri zavádzaní eKasy. S postupom zavedenia eKasy vám dokážeme, v rámci našich doplnkových služieb, ktoré slúžia na podporu podnikania našich klientov pomôcť. S dôverou … Čítajte viac…

Aká bude minimálna mzda v roku 2020?

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020. Navrhované zvýšenie sumy minimálnej mzdy je o 5,34 percentuálneho bodu vyššie, ako jej minimálny nárast podľa valorizačného mechanizmu v § 8 ods. 2 zákona. Navrhnutý rýchlejší rast sumy minimálnej mzdy ministerstvo považuje za … Čítajte viac…