Aká bude minimálna mzda v roku 2020?

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020. Navrhované zvýšenie sumy minimálnej mzdy je o 5,34 percentuálneho bodu vyššie, ako jej minimálny nárast podľa valorizačného mechanizmu v § 8 ods. 2 zákona. Navrhnutý rýchlejší rast sumy minimálnej mzdy ministerstvo považuje za primeraný.

Sledujeme samozrejme najnovšie informácie z tejto oblasti, aby sme ich premietli ihneď do vedenia účtovníctva. Naši klienti sa teda o zmene včas dozvedia, aby ich mohli zakalkulovať do riadenia financií, ale všetku súvisiacu mzdovú agendu už zabezpečíme my.