Zápis konečného užívateľa výhod do 31.12.2019

Blíži sa termín zápisu konečného užívateľa výhod. Tento zápis je do 31.12.2019 povinná vykonať každá  firma zapísaná do Obchodného registra, ktorá vznikla pred 1.11.2018.

Ak ste si tento úkon ešte nedali urobiť u svojho právnika, môžeme Vám tento úkon urobiť my na základe splnomocnenia, ktoré je potrebné overiť u notára.

Stačí nás kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvom dopytového formulára na tejto stránka, splnomocnenie vám zašleme a po jeho vyplnení a overení podpisu notárom následne zápis konečných výhod zariadime za vás.

 

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod:

a) Firmy zapisované do obchodného regsitra po 1.11.2018

Pre firmy, ktoré budú zapísané do obchodného registra po 1.11.2018 nevzniká v súvislosti so zápisom konečného užívateľa veľa nových povinností. Jediný rozdiel je v tom, že formuláre – návrhy na prvozápis firmy do obchodného registra boli doplnené o údaje o konečnom užívateľovi výhod. Údaje o konečnom užívateľovi sa u nových firiem teda zapisujú do OR už pri zakladaní novej s.r.o. alebo založení a.s., či inej právnej formy.

b) Firmy zapísané do obchodného registra pred 1.11.2018

Pre staršie spoločnost, ktoré boli zapísané do obchodného registra pred 1.11.2018, vznikla v súvislosti s touto novelou nová povinnosť. Konkrétne bol vytvorený nový osobitný (návrhový) formulár – návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.

Určenie konečného užívateľa výhod sa riadi pravidlami, ktoré sú veľmi jednoduché pri jednoosobových fimrách, či menších firmách s prehľadnou vlastníckou štruktúrou. Sme vyškolení určiť konečného užívateľa výhod aj vo veľmi komplikovanej firemno/osobnej štruktúry vlastníkov, pokojne nám napíšte

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa