Ste konateľom a riešite svoje odmeňovanie?

Ste konateľom a riešite svoje odmeňovanie? S našimi účtovnými službami v Prešove za vás všetko vyriešime

Konateľ ako jeden z najdôležitejších orgánov spoločnosti má niekoľko možností, ako vyriešiť svoje odmeňovanie. Každá z nich má iné výhody a samozrejme aj iné účtovné povinnosti.

Základné možnosti odmeňovania konateľa:
▪ Konateľ koná bezodplatne
▪ Konateľ poberá pravidelnú odmenu
▪ Konateľ poberá pravidelnú odmenumenu
▪ Konateľ je zároveň zamestnanec (môže byť v kombinácii s predošlými dvoma)
▪ Kontateľovi sa vypláca podiel na zisku

Pri danej zvolenej forme odmeňovania je dôležitá rozdielna odvodová povinnosť (napríklad pri nepravidelnej forme sa neplatí poistenie v nezamestnanosti, celkové sociálne poistenie je tak nižšie). Aj konateľ poberá pravidelnú alebo nepravidelnú odmenu a zároveň je aj zamestnancom spoločnosti, je taktiež potrebné posudzovať sociálne poistenie pri každom právnom vzťahu samostatne.

Konateľ koná bezodplatne

V prípade malých spoločností, špeciálne pri jednoosobových obchodných spoločnostiach, kde konateľ je aj jediným spoločníkom) často vykonáva svoju funkciu konateľ bez nároku na odmenu, zároveň nie je ani zamestnancom spoločnosti a nemá žiadny iný pravidelný či nepravidelný príjem z tejto spoločnosti. V tomto prípade mu nevzniká odvodová povinnosť voči sociálnej poisťovni, ale voči zdravotnej áno. Tiež iba v prípade, ak nie je zamestnaný inde alebo nie je zároveň aj SZČO (prípadne je zdravotne poistený štátom). Ak si nie ste istý, či je to pre vás vhodná forma alebo ako sa účtuje, staňte sa našim klientom, sme známa a spoľahlivá účtovná firma v Prešove, a my sa postaráme o celú agendu a poradíme vám.

Pravidelný a nepravidelná odmena za výkon funkcie konateľa

Najčastejší prípad odmeňovania, s ktorým sa stretávame, je že konateľ poberá  odmenu za výkon funkcie, a to pravidelnú (mesačnú) alebo nepravidelnú (napr. štvrťročná, polročná, ročná, odmena za dosiahnutie cieľov alebo splnenie výkonnostných ukazovateľov spoločnosti). Je dôležité vedieť, že odvodové povinnosti voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovní sa líšia v oboch prípadoch a sú rozdielne aj pre prípad, že konateľ je zároveň zamestnancom spoločnosti. Bežne účtujeme rôzne kombinácie a prípady odmeňovania konateľa a tak vám vieme nie len poradiť najvýhodnejšiu formu, ale spracovať celú mzdovú agendu a zabezpečiť aj komunikáciu s príslušnými inštitúciami.

Podiel na zisku vyplatený konateľovi

O vyplácaní podielov na zisku rozhoduje valné zhromaždenie. Je možné ich vyplatiť konateľovi, ktorý má podiel na základom imaní spoločnosti (vtedy, keď je aj spoločníkom) alebo konateľovi, ktorý tento podiel nemá, ale valné zhromaždenie to schváli.

Ak sú dividendy vyplatené konateľovi, ktorý je zároveň aj spoločníkom, má nárok na vyplatenie podielu na zisku v pomere, ktorý zodpovedá jeho splatenému vkladu. Tento príjem podlieha daňovo-odvodovému zaťaženiu, ktorý sa líši podľa toho, či ide zisk do roku 2016 alebo od roku 2017. V opačnom prípade  (konateľ nie je zároveň spoločníkom) sa jedná o príjem zo závislej činnosti s príslušnou povinnosťou zaplatiť sociálne a zdravotné odvody. Zdá sa vám to komplikované? Nie je nič jednoduchšie, ako nechať celú účtovnú agendu na našu účtovnú firmu v Prešove.