Služby

Klienti si naše účtovné služby vyberajú najmä vďaka našej odbornosti a dobrým referenciám.

Spoľahlivá odbornosť

Každý, z našich interných pracovníkov je vyškolený presne na tú oblasť účtovníctva, ktorej sa venuje. Osobne pravidelne obsolvujem najnovšie školenia a semináre vo všetkých oblastiach poskytovaných služieb.

Úspora a efektivita vedenia účtovníctva

Nemusíte platiť ročné poplatky za licenciu účtovného softwaru a externé vedenie účtovníctva je lacnejšie ako interný zamestnanec. Nemusíte mať na výkon účtovníctva vyhradené vo svojej spoločnosti priestory a prostriedky a šetríme aj priamo váš manažérsky čas. A predídenie pokutám z nesprávneho účtovania, či nesplnenia si povinností voči úradom – na nezaplatenie

Referencie

Na našu prácu a dlhodobú spoluprácu sa môžete opýtať našich doterajších klientov, vážime si každého z nich a našim cieľom je pre zákazníka byť stabilným a spoľahlivým partnerom odborne aj v zmysle dodržiavania dohôd. To vytvára kvalitné obchodné vzťahy.

Konzultácia a poradenstvo

Mgr. Miroslava Demjanová nikoľko rokov aktívne spolupracovala so Slovak Business Agencyagentúrou na podporu podnikania, ktorá si ju na základe dlhoročnej praxe a pozitívnych odporúčaní, vybrala za externého experta pre oblasť účtovníctva. V rámci tejto spolupráce poskytovala podnikateľom bezplatné konzultácie, na ktorých vám dokázala poradiť s konkrétnymi účtovnými problémami, s účtovnými povinnosťami v začiatkoch podnikania alebo oboznámiť klinetov s dôležitou legislatívou, ktorá reguluje podnikanie v ich odbore.

Stačí, ak ma kontaktujete a ja vás oboznámim s podmienkami čerpania bezplatných konzultácií a sprostredkujem vám kontakt na Slovak Business Agency, aby ste sa mohli v agentúre registrovať a čerpať výhody pre začínajúcich podnikateľov.

Individuálna cenová ponuka účtovných služieb

Každé podnikanie má svoje špecifiká, ktoré plynú z legislatívneho rámca oblasti, v ktorej klient pôsobí a všetky sú obkolesené zložitou spleťou zákonov a nariadení týkajúcich sa účtovníctva a financií. Preto si s každým klientom na začiatku podrobne prejdeme jeho dokumenty, ale aj jeho potreby a možnosti, ako zefektívniť jeho účtovníctvo. Na základe tejto analýzy a očakávaní, odhadneme náročnosť a pripravíme mu individuálnu cenovú ponuku. Ak nám napíšete, radi sa s vami stretneme.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa