Kontakt

Mgr. Miroslava Demjanová

Kancelária:

Konštantínova 3
08001 Prešov
Budova Jednoty oproti Geodézii


EKO-MD s.r.o.

Slovenská 7269/17
08001  Prešov

IČO 50898388
DIC 2120516475

Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.34632/P

+421 904 001 770