Bezplatné konzultácie

Spolupracujem so Slovak Business Agency, agentúrou na podporu podnikania, ktorá si ma na základe dlhoročnej praxe a pozitívnych odporúčaní, vybrala za externého experta pre oblasť účtovníctva.

V rámci tejto spolupráce môžete získať 10 hodín bezplatných konzultácií, na ktorých vám môžem poradiť s konkrétnymi účtovnými problémami, s účtovnými povinnosťami v začiatkoch podnikania alebo vás oboznámiť s dôležitou legislatívou, ktorá reguluje podnikanie vo vašom odbore.

Stačí, ak ma kontaktujete a ja vás oboznámim s podmienkami čerpania bezplatných konzultácií a sprostredkujem vám kontakt na Slovak Business Agency, aby ste sa mohli v agentúre registrovať a čerpať výhody pre začínajúcich podnikateľov.

Bližšie informácie o ponuke Slovak Business Agency nájdete na stránke SBA.

Miroslava Demjanová