Zmena stravného od 1.6.2023

Čo všetko ovplyvní zmena stravného? Našim klientom sa o to staráme my - najlepšie účtovníctvo v Prešove

Od 1.6.2023 opäť došlo k zmene výšky stravného pri tuzemskej pracovnej ceste. Od tejto sumy sa odvíjaj napríklad maximálny daňový výdavok na stravné u SZČO a minimálna hodnota stravovacej poukážky – gastrolístka. Sme účtovná firma z Prešova a pre našich klientov vykonávame aj správu mzdovej agendy.

Tento rok dochádza už k druhej zmene stravného a suma týchto diét má ďalej vplyv na ďalšie účtovné parametre. Pozrime sa detailne, ktoré to sú.

Jednotlivé sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách platné do 1.6.2023 sú zverejnené a dočítať sa ich môžete ja na rôznych ďanových portáloch.

Výška hodnoty gastrolístka pre zamestnanca

Zamestnávateľovi má povinnosť poskytnúť zamestnancovi príspevok na stravovanie vo výške minimálne 55% z ceny jedla a za každé jedlo najviac do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín. Jún teda prináša zvýšenie tejto sumy z pôvodných 3,74 € na 4,02 €.

Ak ste zamestnávateľ, ktorý zabezpečuje svojim zamestnancom stravovanie prostredníctvom právnickej (alebo fyzickej osoby) oprávenej sprostredkovať stravovacie služby, je cenou jedla hodnota gastrolístka (Pozor, od roku 2023 musí byť gastrolístok v elektronickej podobe – elektronická stravná karta). Suma stravného lístka teda musí byť miniimálne 75% z výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume 7,30€ je tak nová minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura. Ak zamestnancom poskytujete finančný príspevok na stravovanie alebo gastrolístok, minimálna výška príspevku je už 3,02 €, čo je 55% z 5,48€.

Ako je to stravným u SZČO v daňových výdavkoch?

Živnostníci (a iné SZČO), ktorí uplatňujú preukázateľné daňové výdavky môžu do svojich výdavkov zahrnúť aj stravné. Odpadá povinnosť výšku dokladovať, avšak do daňových výdavkov si môžu uznať sumu vo výške 55% z hodnoty stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín za každý odpracovaný deň.

Zdá sa vám to komplikované? Nie je nič jednoduchšie, ako nechať celú mzdovú agendu na našu účtovnú firmu v Prešove.