Podvojné účtovníctvo

Spravovanie účtovníctva externou spoločnosťou prináša niekoľko nesporných výhod pre vaše podnikanie. Nie len, že usporíte náklady na minimálne jednu pracovnú silu, ale navyše získate skúsenosti účtovníka mnohých subjektov, nie iba toho vášho.

Vďaka rôznym oblastiam podnikania našich klientov, pre každého nového klienta máme už pripravené efektívne účtovné riešenia, ktoré prinášajú optimalizáciu nákladov.

Spoluprácou s nami sa vyhnete riziku vlastných účtovných pochybení, ktoré obvykle vedú k pokutám a ďalším následkom spojených s výdavkami.

Služba podvojné účtovníctvo a služby pre právnické osoby u nás zahŕňa:

  • Komplexné vedenie podvojného účtovníctva podľa platnej legislatívy
  • Príprava dokladov podvojného účtovníctva na zaúčtovanie
  • Vedenie účtovných kníh
  • Príprava účtovnej závierky
  • Vypracovanie transferovej dokumentácie
  • Pravidelné výstupy podľa požiadaviek napr. o stave saldokonta, pokladnice…
  • Forma komunikácie osobná, emailová, v prípade potreby prevzatia dokladov aj u vás v Prešove

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa