Rozšírenie povinnosti používať EMCS

Rozšírenie povinnosti používať EMCS - účtovníctvo Prešov

Od 13.2.2023 sa rozšírila povinnosť používať systém EMCS (Excise Movement and Control System, celoeurópsky elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami EÚ v režime pozastavenia dane) aj na prepravu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v daňovom voľnom obehu (zdanené spotrebnou daňou).

Pre našich klientov, v rámci poskytovanie účtovných služieb v Prešove i Košiciach, vyriešime všetko potrebné, zabezpečíme kompletnú administratívu aj potrebnú komunikáciu s úradmi.