Rozšírenie povinnosti používať EMCS

Od 13.2.2023 sa rozšírila povinnosť používať systém EMCS (Excise Movement and Control System, celoeurópsky elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami EÚ v režime pozastavenia dane) aj na prepravu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v daňovom voľnom obehu (zdanené spotrebnou daňou).

Pre našich klientov, v rámci poskytovanie účtovných služieb v Prešove i Košiciach, vyriešime všetko potrebné, zabezpečíme kompletnú administratívu aj potrebnú komunikáciu s úradmi.