Doplnkové služby

Dlhoročná spolupráca s našimi klientami prináša ďalšie nové požiadavky, súvisiace s vedením účtovníctva, na čo postupne reagujeme zvládnutím problematiky a zaradením novej služby do nášho portfólia. Všetko s cieľom poskytnúť komplexnú službu klientovi.

Sme teda pripravený vám pomôcť aj s novými aspektami vášho podnikania a poskytnúť vám podporu pri vašom rozvoji.

Doplnkové služby:

 • Zastupovanie firiem a komunikácia s úradmi pri kontrolách
 • Komunikácia s bankou pri riešení financovania
 • Vybavovanie elektronickej komunikácie s finančnou správou
 • Registrácia e-kasy a virtuálnej registračnej pokladnice
 • Individuálne poradenstvo s cieľom optimalizácie daňového zaťaženia
 • Vedenie knihy jázd motorového vozidla pre našich klientov
 • Vypracovanie základnej transferovej dokumentácie pre našich klientov
 • Príprava a podávanie štatistických výkazov, intrastat
 • Vypracovanie dokumentácie pre ochranu osobných údajov pre našich klientov
 • Spolupráca s personálnou agentúrou – sprostredkovanie pri vyhľadávaní nových zamestnancov
 • Vybavovanie žiadosti o vrátenie dane zo zahraničia
 • Vypracovanie interných smerníc

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa