Výhodnejšie odpisovanie elektromobilov

Výhodnejšie odpsiovanie elektromobilov - účtovníčka Prešov

Vedeli ste, že elektroautá je možné odpisovať výhodnejšie? Na ktoré vozidlá sa to vzťahuje a aká je doba odpisovania?

Elektropautá sa odpisujú kratšie

Elektroautá sa daňovo odpisujú 2 roky, čo je polovičná doba oproti ostatným automobilom. Elektroautá s touto skrátenou dobou odpisovania sú konkrétne definované ako „osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené buď „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie„.
Nezabúdajme, že eseročky a iné firmy s podvojným účtovníctvom by mali mať stanovené účtovné odpisy rozdielne oproti daňovým odpisom tak, aby tieto odrážali skutočné opotrebenie auta.
Naši klienti sa môžu spoľahnúť nie len na to, že budú ich odpisy v súlade s legislatíviou, ale že ich aj efektívne využijú pre optimalizáciou svojich nákladov.