Zamestnávanie cudzincov v nedostatkových profesiách.

Zrýchlený režim zmaestnávanie cudzincov - aj toto sú otázky, ktoré naše účtovníčky v Prešove vyriešia

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pravidelne zverejňuje a aktualizuje zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily za kalendárny štvrťrok. Ide o pracovné miesta, o ktoré nie je dlhodobo záujem z radov domácich občanov a štát by chcel aktívne prispieť k ich obsadeniu. Ide najmä o pozície v oblasti zdravotníctva, IT či kamiónovej dopravy.

Zrýchlené administratívne konanie

Od začiatku roka je pre tieto profesie zamestnávanie cudzincov jednoduchšie. Zamestnávatelia môžu využiť zrýchlené administratívne konanie pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín. Ešte minulý rok bolo podmienkou tohto konania, že je miesto výkonu situované v okrese s  nižšou ako 5% mierou nezamestnanosti. Od nového roka túto podmienku úrad práce zrušil, nakoľko tieto pozície je problematické obsadiť prakticky vo všetkých okresoch. Podmienou ostáva, že týmto postupom zamestnávateľ obsadí cudzincami najviac 30% týchto pozícií.

Pri obnovení pobytu sa nerobí test trhu práce

Ak si cudzinec bude potrebovať obnoviť pobyt za účelom vykonávania tej istej práce, nemusí sa už vykonávať test trhu práce. Ako zamestnávateľ teda nemusíte 20 dní vopred nahlasovať pracovné miesto 20 dní vopred a počas rozhodovania o žiadosti nemusí prerušiť svoju prácu.

Pre našich klientov je výhoda v plynulosti zamestnávania cudzincov a pre nás je benefitom zjednodušenie agendy s tým suvisiacej. Aby sa klient mohol venovať priamo svojmu podnikaniu a manažmentu ľudských zdrojov, my kompletne preberieme mzdovú agendu a administratívu.