Transférové oceňovanie v roku 2023

Tranférové oceňovanie v roku 2023 - aké bude? Dozviete sa od účtovníka v Prešove

Novela zákona o dani z príjmov, účinná od tohto roku, síce znižuje mieru byrokracie a spresňuje vybrané pojmy, no prichádza so zásadnou zmenou – sčítavanie podielov blízkych osôb. Ako sa táto zmena dotkne vášho podnikania?

Transférové oceňovanie zaviedol štát preto, aby zamedzil daňovým optimalizáciám medzi závislými osobami. Preto sa u podnikateľov spája s obavami a otázkami. Aké sú v tomto roku podmienky tranfsérového oceňovania? Kto sa považuje za závislú osobu v transferovom oceňovaní od roku 2023?
Našich klientov však tieto otázky trápiť nemusia. Proaktívne hľadáme zákonné účtovné riešenia ich podnikateľských potrieb a problémov a legislatívu máme vždy všas zvládnutú aj vďaka pravidelným kvalitným školeniam.