Mzdová evidencia

Je náročné riadiť svojich pracovníkov a pritom je to jedna z kľúčových úloh manažéra, či podnikateľa. Preto jej potrebuje venovať dostatok času a energie. Ak sa však jeho úsilie bude sústrediť na mzdovú agendu, namiesto na skutočné vedenie zamestnancov, o to menej času strávi ich rozvojom.

Často náklady na vlastného zamestnanca spracujúceho mzdovú agendu sú v pomere k celkovým nákladom na ľudské zdroje vysoké. Riešením nie je ani prideliť túto agendu pracovníkovi s iným zameraním. Zhorší sa kvalita jeho pôvodného zamerania a zvýši sa chybovosť mzdových výkazov.

Naši klienti si vďaka komfortnej spolupráci, ktorá začína profesionálnou komunikáciou v našich priestoroch, pokračuje včasnosťou a správnosťou nami pripravených dokumentov, a končí skúseným poradenstvom ohľadne príspevkov z úradu práce, dokázali vybudovať stabilnejšie tímy, viac sa venovali rozvoju ľudských zdrojov a v neposlednom rade, ušetrili mzdové prostriedky.

Služba mzdové účtovníctvo u nás zahŕňa:

  • Vedenie mzdovej agendy v zmysle platnej legislatívy
  • Vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd a rôznych potvrdení
  • Výpočet miezd
  • Prihlášky a odhlášky zamestnancov vo všetkých poisťovniach
  • Elektronické podávanie mesačných výkazov a prehľadov
  • Ročné zúčtovanie
  • Poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní príspevkov z UP na zamestnancov
  • Pri mzdovom účtovníctve uprednostňujeme osobné stretnutie v Prešove
  • Možná je aj emailová forma komunikácie

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

13