Cestovné náhrady a mzdy vodičov kamiónov

Cestovné náhrady a mzdy vodičov a kamiónov, vaša účtovníčka v Prešove

Stíhate včas spracovávať mzdovú agendu týkajúcu sa služobných ciest vodičov vozidiel v súlade s neustále sa meniacou legislatívou?

Postrehli ste, že tento rok sa výška cestovných náhrad menila až trikrát? Stíhate včas spracovávať mzdovú agendu týkajúcu sa služobných ciest vodičov vozidiel, ktorí často aj v priebehu jedného dňa prekračujú hranice niekoľkých štátov? Naši klienti z odvetvia medzinárodnej kamiónovej prepravy majú vďaka našich skúsenostiam spracované mzdy aj cestovné náhrady v určených termínoch, účtovne správne a v súlade s platnou legislatívou.

Tak ušetrili čas, prípadne mzdové náklady a vyhli sa možným pokutám. Postaráme sa aj o vás.