Zdaňovanie dividend za minulý rok

Zdaňovanie dividend za minulý rok - naša účtovná firma v Prešove vám poradí a postará sa o srpávne zaúčtovanie
Našim klientom v rámci starostlivosti o účtovníctvo v Prešove každoročne spracovávame účtovnú aj administratívnu agendu spojenú s rozdelním zisku.
O použití zisku spoločnosti musí rozhodnúť valné zhromaždenie (v s.r.o. ho zvoláva konateľ a v a.s. predstavenstvo). Pri rozdeľovaní tohto zisku musí rešpektovať zákonnú povinnosť plniť prídely do príslušných fondov (napríklad rezervného). Túto povinnosť spoločnostiam predpisuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Príjem dividend spoločníkom ďalej podlieha zrážkovej dani a platiteľom tejto zrážkovej dane je spoločnosť, o čom musí podať aj príslušné tlačivo. Ak to robí prvý raz, musí dokonca podať žiadosť o registráciu. To je len časť povinností, ktoré navyše ešte majú svoje detailné pravidlá. O všetko sa však našim klientom postaráme podľa aktuálne platnej legislatívy, aby sa mohli naplno venovať svojim cieľom. Spoľahnite sa na nás, naša účtovná spoločnosť v Prešove bežne rieši klientom aj túto agendu