Vaše účtovníctvo Prešov

Potrebujete externé vedenie účtovníctva? Hľadáte externú účtovníčku z Prešova?

Sme účtovná firma z Prešova, zaoberajúca externým vedením účtovných služieb, miezd a poradenstva pre malých a stredných podnikateľov. Ponúkame komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva a vedenie podvojného účtovníctva, v Prešove a okolí. Poskytujeme kvalitné komplexné účtovné služby pre fyzické a právnické osoby. Našimi klientami sú živnostníci, spoločnosti s ručením obmedzeným ale aj neziskové organizácie z Prešova a okolia. Máme bohaté skúsenosti z oblastí daní, miezd a účtovníctva. Radi Vám pomôžeme a budeme pri Vás stáť už od začiatku Vášho podnikania.

Uplatňujeme individuálny a osobný prístup ku klientovi. Radi sa s Vami stretneme. Naším hlavným cieľom pomôcť Vám zefektívniť vedenie účtovníctva, prevziať na seba časť Vašich povinnosti, aby ste sa Vy mohli naplno venovať svojím obchodným činnostiam.

Jednoduché účtovníctvo a služby pre živnostníkov a fyzické osoby

 • Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva
 • Príprava a usporiadanie účtovných dokladov k jednoduchému účtovníctvu
 • Vypracovanie daňového priznania k daní z príjmu aj jednorazovo
 • Evidencia DPH – kontrolný a súhrnný výkaz
 • Evidencia majetku, spracované cestovných príkazov a cestnej dane
 • Elektronická komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami
 • Vedenie účtovných kníh v zmysle platnej legislatívy
 • Vypracovanie transferovej dokumentácie
 • Odborné poradenstvo, osobné konzultácie v Prešove
 • Forma komunikácie osobná, emailová, v prípade potreby prevzatie dokladov aj u Vás v Prešove

Podvojné účtovníctvo a služby pre právnické osoby

 • Komplexné vedenie podvojného účtovníctva podľa platnej legislatívy
 • Príprava dokladov podvojného účtovníctva na zaúčtovanie
 • Vedenie účtovných kníh
 • Príprava účtovnej závierky
 • Vypracovanie transferovej dokumentácie
 • Evidencia DPH, kontrolný výkaz k DPH a súhrnný výkaz k DPH
 • Elektronická komunikácia s finančnou správou a poisťovňami
 • Pravidelné výstupy podľa požiadaviek napr. o stave saldokonta, pokladnice...
 • Forma komunikácie osobná, emailová, v prípade potreby prevzatie dokladov aj u Vás v Prešove

Mzdové účtovníctvo

 • Vedenie mzdovej agendy v zmysle platnej legislatívy
 • Vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd a rôznych potvrdení
 • Výpočet miezd
 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov vo všetkých poisťovniach
 • Elektronické podávanie mesačných výkazov a prehľadov
 • Ročné zúčtovanie
 • Poradenstvo a pomoc pri uplatňovania príspevkov z UP na zamestnancov
 • Pri mzdovom účtovníctve, uprednostňujeme osobné stretnutie v Prešove
 • Možná je aj emailová forma komunikácie.

Cenová ponuka

Poradenstvo majú naši klienti grátis. Cena je vždy výsledkom vzájomnej dohody, pri tvorbe ceny zohľadňujeme: 

 • rozsah poskytovaných služieb
 • počet dokladov
 • úroveň predprípravy dokladov klientom
 • trh obchodných aktivít - SR, EÚ, mimo EÚ
 • zľavy pre začínajúcich podnikateľov

 

Vypracovanie cenovej ponuky:

Mám záujem o služby:*
Prosím spočítajte 9 a 8.

Kontakt

Miroslava Demjanová
Kancelária: Konštantínova 3
08001 Prešov
Budova Jednoty oproti Geodézii


EKO-MD s.r.o.

Sídlo: Slovenská 7265/17
08001  Prešov

IČO 50898388
DIC 2120516475

Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.34632/P

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Zásady používania súborov cookies

+421 904 001 770
Prosím pripočítajte k 4 číslo 4.