Doplnkové služby

Dlhoročná spolupráca s našimi klientami prináša ďalšie nové požiadavky, súvisiace s vedením účtovníctva, na čo postupne reagujeme zvládnutím problematiky a zaradením novej služby do nášho portfólia. Všetko s cieľom poskytnúť komplexnú službu klientovi.

Sme teda pripravený vám pomôcť aj s novými aspektami vášho podnikania a poskytnúť vám podporu pri vašom rozvoji.

Doplnkové služby:

 • Zastupovanie firiem a komunikácia s úradmi pri kontrolách
 • Komunikácia s bankou pri riešení financovania
 • Vybavovanie elektronickej komunikácie s finančnou správou
 • Registrácia e-kasy a virtuálnej registračnej pokladnice
 • Individuálne poradenstvo s cieľom optimalizácie daňového zaťaženia
 • Vedenie knihy jázd motorového vozidla pre našich klientov
 • Vypracovanie základnej transferovej dokumentácie pre našich klientov
 • Príprava a podávanie štatistických výkazov, intrastat
 • Vypracovanie dokumentácie pre ochranu osobných údajov pre našich klientov
 • Spolupráca s personálnou agentúrou – sprostredkovanie pri vyhľadávaní nových zamestnancov
 • Vybavovanie žiadosti o vrátenie dane zo zahraničia
 • Vypracovanie interných smerníc

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Daňové priznanie

Sú momenty, keď aj menší podnikatelia a živnostníci potrebujú pomoc skúseného profesionála v oblasti účtovníctva. Sme tu, aby sme vám pomohli vypracovať daňové priznanie k dani z príjmu, či k dani z motorového vozidla.

Stačí, ak nám donesiete svoje dokumenty a my v nich dokážeme spraviť poriadok, správne zaúčtovať všetky položky a podať elektronicky daňové priznanie.

Staráme sa o desiatky spoločností v rôznych odvetviach a rôznych veľkostí. Či už ste živnostník alebo firma s desiatkami zamestnancov, v nás nájdete spoľahlivého partnera pre oblasť účtovníctva.

Daňové priznanie u nás znamená úsporu

Ušetríte za účtovný software, čas strávený pri účtovaní, ale aj pri hľadaní spôsobov, ako sa daná operácia účtuje a v neposlednom rade náklady, ktoré by mohli vzniknúť z dôvodu neznalosti legaslatívy. Spoľahnite sa na naše skúsenosti.

Služba daňové priznanie u nás zahŕňa:

 • Evidencia majetku, spracovanie cestovných príkazov a cestnej dane
 • Elektronická komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo prestáva byť jednoduché v momente, keď vo svojom podnikaní narazíte na špecifické legislatívne komplikácie, ktoré zrazu kladú oveľa vyšší nárok na účtovníka.

Táto náročnosť je spojená s potrebou venovať čas odbornému štúdiu danej časti účtovníctva, ktorú my pri svojej práci navyše doplníme skúsenosťami s účtovaním mnohých klientov v rôznych odvetviach.

Ak nám zveríte vaše účtovníctvo, ušetríte nie len vzácny čas, ktorý viete efektívnejšie venovať svojmu podnikaniu, ale vyhnete sa rizikám z neznalosti zákonov, povinností a lehôt. Výsledkom je potom úspora financií a spokojnosť, že o túto časť vášho podnikania sme sa spoľahlivo postarali.

 

Služba jednoduché účtovníctvo a služby pre živnostníkov a fyzické osoby u nás zahŕňa:

 • Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva
 • Príprava a usporiadanie účtovných dokladov k jednoduchému účtovníctvu
 • Vedenie účtovných kníh v zmysle platnej legislatívy
 • Vypracovanie transferovej dokumentácie
 • Odborné poradenstvo, osobné konzultácie v Prešove
 • Forma komunikácie osobná, emailová, v prípade potreby prevzatia dokladov aj u vás v Prešove

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Mzdová evidencia

Je náročné riadiť svojich pracovníkov a pritom je to jedna z kľúčových úloh manažéra, či podnikateľa. Preto jej potrebuje venovať dostatok času a energie. Ak sa však jeho úsilie bude sústrediť na mzdovú agendu, namiesto na skutočné vedenie zamestnancov, o to menej času strávi ich rozvojom.

Často náklady na vlastného zamestnanca spracujúceho mzdovú agendu sú v pomere k celkovým nákladom na ľudské zdroje vysoké. Riešením nie je ani prideliť túto agendu pracovníkovi s iným zameraním. Zhorší sa kvalita jeho pôvodného zamerania a zvýši sa chybovosť mzdových výkazov.

Naši klienti si vďaka komfortnej spolupráci, ktorá začína profesionálnou komunikáciou v našich priestoroch, pokračuje včasnosťou a správnosťou nami pripravených dokumentov, a končí skúseným poradenstvom ohľadne príspevkov z úradu práce, dokázali vybudovať stabilnejšie tímy, viac sa venovali rozvoju ľudských zdrojov a v neposlednom rade, ušetrili mzdové prostriedky.

Služba mzdové účtovníctvo u nás zahŕňa:

 • Vedenie mzdovej agendy v zmysle platnej legislatívy
 • Vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd a rôznych potvrdení
 • Výpočet miezd
 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov vo všetkých poisťovniach
 • Elektronické podávanie mesačných výkazov a prehľadov
 • Ročné zúčtovanie
 • Poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní príspevkov z UP na zamestnancov
 • Pri mzdovom účtovníctve uprednostňujeme osobné stretnutie v Prešove
 • Možná je aj emailová forma komunikácie

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

13

Spracovanie DPH

Keď firma, či jednotlivec, prichádza do momentu, keď sa povinne stáva platcom DPH, je to väčšinou obdobie, kedy jeho podnikanie rastie a potrebuje svojho majiteľa, či manažéra naplno. Pri raste spoločnosti je potrebné sa venovať core businessu a obetovať čas aj energiu rozvoju produktu.

Delegovanie činností alebo využitie spoľahlivých externých dodávateľov je kľúčové práve s dôrazom na ich skúsenosti a zodpovednostˇ. Preto sme dlhoročnými partnermi našich klientov aj pre oblasť spracovania DPH.

Správne spracovanie DPH, teda evidencia DPH, kontrolné a súhrnné výkazy, si vyžaduje znalosť aktuálne platnej legislatívy rovnako ako skúsenosti z účtovania firiem v rôznych oblastiach.

Už samotná elektronická komunikácia s daňových úradom, finančnou správou a poisťovňou zaberie čas a ak nie je vecne efektívna, dochádza k pochybeniam. Keďže v obore pôsobíme už viac ako 17 rokov, s nami sa vyhnete rizikám, ktoré vyplývajú zo zlého účtovania DPH.

 

Služba spracovanie DPH u nás zahŕňa:

 • Evidencia DPH, kontrolný výkaz k DPH a súhrnný výkaz k DPH
 • Elektronická komunikácia s finančnou správou a poisťovňami
 • Riešenie otázok  obchodovania v rámci EU ale aj mimo EU, trojstranné obchody
 • Zostavovanie osobitnej evidencie na obchody, ktoré spadajú pod DPH, ale nezobrazujú sa ani v kontrolnom výkaze, ani v súhrnom výkaze.

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa

Podvojné účtovníctvo

Spravovanie účtovníctva externou spoločnosťou prináša niekoľko nesporných výhod pre vaše podnikanie. Nie len, že usporíte náklady na minimálne jednu pracovnú silu, ale navyše získate skúsenosti účtovníka mnohých subjektov, nie iba toho vášho.

Vďaka rôznym oblastiam podnikania našich klientov, pre každého nového klienta máme už pripravené efektívne účtovné riešenia, ktoré prinášajú optimalizáciu nákladov.

Spoluprácou s nami sa vyhnete riziku vlastných účtovných pochybení, ktoré obvykle vedú k pokutám a ďalším následkom spojených s výdavkami.

Služba podvojné účtovníctvo a služby pre právnické osoby u nás zahŕňa:

 • Komplexné vedenie podvojného účtovníctva podľa platnej legislatívy
 • Príprava dokladov podvojného účtovníctva na zaúčtovanie
 • Vedenie účtovných kníh
 • Príprava účtovnej závierky
 • Vypracovanie transferovej dokumentácie
 • Pravidelné výstupy podľa požiadaviek napr. o stave saldokonta, pokladnice…
 • Forma komunikácie osobná, emailová, v prípade potreby prevzatia dokladov aj u vás v Prešove

Meno a Priezvisko

E-mail
Telefón

Správa